Početna          O čemu se radi ?        Kako se uključiti ?         Završeni projekti       U izradi      Ponuđeni projekti
   
 


 

Proizvodnja i otkup mlijeka u općini Klinča Sela

 

Škola: OŠ Klinča sela

E-mail: osklinca@osklinca.hr

Web: www.osklinca.hr

Učenici: Monika Kirin, Zlatko Pučar, Nikolina Maretić, Ivana Gavrić, Matea Pirša, Ksenija Štulec, Anamarija Grdaković, Lucijana Petrušić i Ana Brajak

Nastavnik-mentor: Milka Major, prof. geografije

Mentor: Prof. dr. sc. Dane Pejnović

 

CILJ ISTRAŽIVANJA

Na temelju istraživanja utvrditi:

  • koliko je domaćinstava uključeno u proizvodnju mlijeka, 
  • koliki broj goveda imaju pojedina domaćinstva,
  • koliko se mlijeka proizvodi,
  • kako se mlijeko otkupljuje,
  • kolika je površina poljoprivrednog dobra i
  • koliko se gospodarstava koristi suvremenim tehnologijama

  

METODE RADA   

metoda anketiranja,

metoda promatranja,

analiza podataka prikupljenih anketom

 

UVOD

Nekada je agrarna okolica grada bila odvojena bedemima ili vodom i imala je samo poljoprivredni karakter.

Danas, kad u gradovima živi većina stanovnika, agrarna okolica se razvija pod utjecajem grada i postaje područje koje opskrbljuje stanovništvo grada potrebnim namirnicama biljnog i životinjskog podrijetla. Istovremeno, u gradovima postoji prehrambena industrija koja te namirnice prerađuje, a kupuje ih stanovništvo u gradu i/ili u agrarnoj okolici.

Općina Klinča Sela nalazi se nadomak Zagreba, 17 km jugozapadno, i predstavlja područje koje sudjeluje u opskrbi stanovništva Zagreba mlijekom i mliječnim proizvodima. Jedan dio domaćinstava u općini Klinča Sela bavi se mliječnim govedarstvom, a mlijeko otkupljuju dvije naše prehrambene industrije Lura i Vindija.

Nama je bio cilj pokazati ovisnost proizvodnje mlijeka i posjedovanja poljoprivrednog zemljišta, koliko je to isplativo, tj.može li od toga jedna četveročlana obitelj živjeti samo od te djelatnosti, kako je organiziran otkup i tko otkupljuje mlijeko u tim domaćinstvima.

ANKETA

broj domaćinstva_______ 

 ANKETA

 

 1. Mjesto u kojem se nalazi domaćinstvo__________________________________    

 2. Broj goveda:

a)      0-5 

b)      5-10

c)      10-20

d)      > 20  

 3. Što prevladava u prehrani Vaših krava ?

        a) sijeno

        b) silaža

        c) hmelj

        d) smjesa žitarica

        f) ispaša

 4. Veličina  obradivih površina s kojih se dobiva krmno bilje:____________________

 5. Ime proizvođača koji otkupljuje mlijeko:__________________________________

 6. Kolika je dnevna proizvodnja mlijeka u vašem domaćinstvu?__________________

 7. Kakva je suvremenost gospodarstva?:

a)      muzilice

b)      pojilice

c)      silosi

d)      novoizgrađeni popratni objekti _____________________________________

 8. Koja se generacija u domaćinstvu brine o govedima i mlijeku?

a)      20-40 godina

b)      41-60 godina

c)      više od 61 godine

 9. Je li taj posao jedini izvor prihoda u domaćinstvu?

a)      Da

b)      Ne

 10. Ako je to jedini izvor prihoda, može li od toga živjeti četveročlana obitelj?

a)      Da

b)      Ne

 

 REZULTATI

 1. Broj anketiranih domaćinstava po selima: 

Kupinec

Repišće

Tržić

Gornja Zdenčina

Ukupno

8

6

6

4

24

 

 2. Broj domaćinstava prema broju goveda po selima: 

 

a)  0-5

b) 6-10

c) 11-20

c) > 20

Kupinec                   

1

3

2

2

Repišće                                     

6

0

0

0

Tržić                                             

5

1

0

0

G.Zdenčina                                 

1

3

0

0

Ukupno

13

7

2

2

%

55

29

8

8

  

3. Broj domaćinstava prema prevladavajućem tipu prehrane  krava po selima: 

 

a) sijeno

b) silaža

c) pivski trop

d) smjesa žitarica

e) ispaša

Kupinec                   

8

5

7

8

7

Repišće                                     

6

1

2

3

2

Tržić                                             

6

0

3

6

2

G.Zdenčina                                 

4

1

1

2

3

Ukupno

24

7

13

19

14

  

4. Broj domaćinstava prema veličini obradivih površina s kojih se dobiva krmno bilje (u ha) po selima: 

 

a) 0-5

b) 6 – 10

c) > 11

Kupinec                   

3

4

1

Repišće                                     

6

0

0

Tržić                                              

4

2

0

G.Zdenčina                                 

3

1

0

Ukupno

16

7

1

%

67

29

4

  

5. Ime proizvođača koji otkupljuje mlijeko: 

LURA

VINDIJA

Kupinec

Repišće

G.Zdenčina

 

Tržić

 

  

6.a Broj domaćinstava prema dnevnoj proizvodnji mlijeka, po grlu (u litrama) po selima: 

 

a) 0-10

b) 11-20

c) 21-30

Kupinec                   

1

4

3

Repišće                                     

6

0

0

Tržić                                             

0

5

1

G.Zdenčina                                 

3

1

0

Ukupno

10

10

4

%

41,5

41,5

17

  

6.b Broj domaćinstava prema ukupnoj dnevnoj proizvodnji mlijeka (u litrama) po selima: 

 

a) 0-50

b) 51-100

c) 101-200

d) >200

Kupinec                   

3

1

2

2

Repišće                                     

6

0

0

0

Tržić                                             

4

1

1

0

G.Zdenčina                                 

3

0

1

0

Ukupno

16

2

4

2

%

67

8

17

8

  

7. Suvremenost pojedinih domaćinstava po selima:   

 

a) muzilice

b) pojilice

c) silosi

d) nešto drugo

Kupinec    

5

6

5

1 (mljekovod)

Repišće                        

3

6

1

0

Tržić                        

6

0

0

0

G.Zdenčina                  

1

4

1

0

Ukupno

15

16

7

1

  

8. Broj domaćinstava prema starosnj dobi osoba koje se brinu o govedima i mlijeku po selima:  

 

a) 20 – 40 g

b) 41 – 60 g

c) više od 61 g

Kupinec    

3

6

1

Repišće                        

0

5

2

Tržić                        

1

1

4

G.Zdenčina                  

1

2

1

Ukupno

5

14

8

* u 3 se domaćinstva govedima bave po dvije generacije

  

9. Broj domaćinstava prema izvoru prihoda po selima:  

 

a) Jedini izvor prihoda

b) Mljekarstvo je dodatni izvor prihoda

Kupinec    

4

4

Repišće                        

2

4

Tržić                         

1

5

G.Zdenčina                  

0

4

Ukupno

7

17

%

29

71

  

10. Mišljenje ispitanika o mogućnosti življenja jedne četveročlane obitelji isključivo od prihoda ostvarenih od mljekarstva:  

 

a) Da

b) Ne

Kupinec    

4

4

Repišće                         

0

6

Tržić                        

0

6

G.Zdenčina                  

0

4

Ukupno

4

20

 

Anketirali smo 24 domaćinstva u nekoliko sela općine Klinča sela. To su: Repišće, Tržić, Kupinec i Gornja Zdenčina. Anketa je pokazala da najveći broj domaćinstava, 55%, ima manje od 5 goveda, 29% domaćinstava  između 6-10 goveda, a 16% domaćinstava više od 11 goveda

Broj goveda i proizvodnja mlijeka ovise o veličini obradivih površina na kojima se uzgaja krmno bilje. Anketa pokazuje da čak 67% domaćinstava ima manje od 5 ha obradivih površina, 29% od 6-10 ha, a samo 4% više od 11 ha. 

U većini domaćinstava, 83%, proizvodnja mlijeka  po govedu je do 20 l, a u 17% domaćinstava je veća od 21 l. Ukupna količina proizvedenog mlijeka nešto je drugačija jer nisu sva goveda uvijek u laktaciji. To ovisi o tome da li je prekinuta laktacija zbog graviditeta ili zbog teleta. Tako najveći broj domaćinstava, 67% dnevno proizvodi do 50 l mlijeka, njih 8% od 51-100 l, 17% do 200 l i 8% preko 200 l mlijeka. 

Samo manji broj domaćinstava ima osuvremenjena gospodarstva mljekovodima i silažom, dok većina ima muzilice i pojilice. Nekoliko domaćinstava s većim brojem goveda opremljena je i laktofrizima, sabirnicama mlijeka, u koje okolna domaćinstva dovoze mlijeko.Na području općine Klinča Sela mlijeko otkupljuju Lura i Vindija, koje svakodnevno iz tih sabirnica odvoze mlijeko na preradu. 

Sl.5. Prostorni raspored laktofriza u selima u kojima je provedena anketa

Mljekarstvom se bavi najviše stanovništvo od 41-60 godina i stanovništvo preko 60 godina. U nekim se domaćinstvima tom djelatnošću bave obje generacije (41-60 i >60). Stanovništvo od 20-40 godina najmanje je uključeno u taj posao. 

 

Sl. 6. Hranjenje krava u suvremenoj staji opremljenoj mljekovodom i pojilicama za vodu

 

 

Sl. 7.  Mužnja krava, mlijeko cijevima preko muzne stanice ide direktno u laktofriz

 

 

Sl. 8. Prostorija na suvremenoj farmi u kojoj se nalazi laktofriz i muzne stanice kad nisu u upotrebi

 

ZAKLJUČAK

 Danas se poljoprivredom, odnosno mljekarstvom u općini Klinča Sela bavi uglavnom zrelo i staro stanovništvo. U 16% anketiranih domaćinstava to je jedini izvor prihoda i planiraju i dalje ulagati u taj posao. Svim ostalima to je dodatni izvor prihoda jer smatraju da jedna četveročlana obitelj ne može živjeti samo od te djelatnosti. Zbog blizine grada  velik broj ljudi  je zaposlen u sekundarnom i tercijarnom sektoru. Iz ankete se također vidi da su poljoprivredne površine male, a mali je i broj goveda u domaćinstvima. Zbog toga su i poticaji države nedostatni, za razliku od domaćinstava koja imaju preko 20 goveda i više od 15 ha obradivih površina. Samo takva velika gospodarstva pružaju mogućnost dostatne zarade od koje može živjeti četveročlana obitelj.

 

LITERATURA

Crkvenčić I., Malić, A. 1988:  Agrarna geografija, Geografski aspekti agrarnih područja, Šk. knjiga, Zagreb, str. 217. 

Šterc, S. 1990: Grafičke metode u nastavi, Šk. knjiga, Zagreb, 292. str.


 

 

 

   Obrazac za upit    Odgovori na pitanja     S druge strane žice    Geografija i geografi     Popularna geografija

SITE DESIGN : Mario Dakić