Početna          O čemu se radi ?        Kako se uključiti ?         Završeni projekti       U izradi      Ponuđeni projekti
   
 


 

Obnovljivi izvori energije

 

ŠKOLA:  II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb

UČENICI:  Ines Martinec, Sara Katanec, Iva Šaler, Kristina Habek, Dunja Barišić

NASTAVNICI-MENTORI: Željka Jakubec, prof.

MENTOR: Sanja Faivre dr.sc., Geografski odsjek PMF

 

UVOD
Nakon stoljeća korištenja energije fosilnih goriva, danas se globalna slika mijenja, a obnovljivi se izvori sve više smatraju jednim od ključnih čimbenika budućeg razvoja Zemlje.
Glavni izvor energije još uvijek su fosilna goriva koja daju 85-90% energije. Nafta je najznačajnija s 35%, a ugljen i prirodni plin su podjednako zastupljeni. Gotovo 8% energije dobiva se iz nuklearnih elektrana, a tek 3.3% energije dolazi od obnovljivih izvora. Budući da ćemo u budućnosti morati podmiriti sve svoje energetske potrebe iz obnovljivih izvora energije, moramo izmisliti neki način kako pretvoriti obnovljive resurse u korisnu energiju i time osigurati daljnji napredak čovječanstva.
 

CILJ ISTRAŽIVANJA
S obzirom da se iz obnovljivih izvora energije danas dobiva tek nešto više od 3% ukupno potrebne energije, taj nas je podatak potaknuo na izradu ovog projekta. Cilj projekta je prikupiti podatke o svim vrstama obnovljivih izvora energije, objasniti način njihovog korištenja u svijetu i u Hrvatskoj te ukazati na njihove pozitivne i negativne strane. Zanimljivo će biti istražiti u kojem smjeru se okreće hrvatsko gospodarstvo; nekim novim izvorima energije ili ostaje vjerno starim, fosilnim gorivima. Također, jedan od ciljeva je ispitati informiranost stanovništva o dotičnoj temi.


METODE ISTRAŽIVANJA
Podatke koji su korišteni u ovom projektu prikupili smo iz različitih izvora. Uz Internet, koristili smo brojne knjige, stručne časopise a od velike koristi bili su nam podaci objavljeni na Stručnom skupu HGK u Šibeniku ove godine. Anketiranjem stanovništva dobili smo uvid u poznavanje obnovljivih izvora energije ali i ekološke osviještenosti ispitanih. Prikupljeni podaci analizirani su primjenom računala.

OSNOVNE ZNAČAJKE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Iako se obnovljivi izvori energije troše oni se ne iscrpljuju već se obnavljaju u određenom ritmu. Razvoj obnovljivih izvora energije (osobito od vjetra, vode, sunca i biomase) važan je zbog nekoliko razloga:

• obnovljivi izvori energije imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida (CO2) u
atmosferu,
• povećanje udjela obnovljivih izvora energije povećava energetsku održivost sustava,
• pomaže poboljšanju sigurnosti dostave energije na način da smanjuje ovisnost o uvozu
energetskih sirovina i električne energije,
• udio obnovljivih izvora energije u budućnosti treba znatno povećati jer neobnovljivih izvora
energije ima sve manje, a i njihov štetni utjecaj sve je izraženiji u zadnjih nekoliko desetljeća.

Očekuje se da će obnovljivi izvori energije postati ekonomski konkurentni konvencionalnim izvorima energije u srednjem do dugom razdoblju.

Sunčeva radijacija glavni je pokretač većine obnovljivih izvora energije, ali ima i nekoliko izvora koji ne potječu od nje. To su geotermalna energija i energija koju možemo dobiti od plime i oseke.
U sljedećim poglavljima iznijeti ćemo obilježja svih obnovljivih izvora energije te razmotriti u kojoj mjeri i kako se koriste u Hrvatskoj (www.izvorienergije.com).
 


 


 

 

 

   Obrazac za upit     Odgovori na pitanja     S druge strane žice    Geografija i geografi     Popularna geografija

SITE DESIGN : Mario Dakić