Početna          O čemu se radi ?        Kako se uključiti ?         Završeni projekti       U izradi      Ponuđeni projekti
   
 


 

Iskorištavanje energije vjetra u  Hrvatskoj

 

ŠKOLA:  II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb

UČENICI:  Ines Martinec, Sara Katanec, Iva Šaler, Kristina Habek, Dunja Barišić

NASTAVNICI-MENTORI: Željka Jakubec, prof. geologije i geografije

MENTOR: Sanja Faivre dr.sc., Geografski odsjek PMF

 

UVOD:

Vjetar je horizontalno strujanje atmosferskog zraka  koje nastaje uslijed razlika u gustoći zračnih masa. Zrak struji  s mjesta veće gustoće na mjesto manje gustoće i traje dok se gustoće ne izjednače. Vjetar je po svojoj prirodi nepredvidiva pojava i njegova snaga (brzina) je vrlo promjenjiva. Usprkos tome, na određenim je područjima na Zemlji energiju vjetra ipak moguće koristiti za proizvodnju električne energije. Naime, ona se dobiva pretvaranjem kinetičke energije vjetra u električnu energiju u postrojenjima koja se zovu vjetroelektrane (Udovičić, 1993.).

 

CILJ ISTRAŽIVANJA:

S obzirom da Hrvatska ima ogroman vjetropotencijal koji tek odnedavno koristiti, tema ovog projekta su vjetroelektrane u Hrvatskoj. Prikupiti ćemo podatake o vjetropotencijalu Hrvatske i  objasniti način korištenja energije vjetra za proizvodnju električne energije. Istražiti ćemo uvjete koji utječu na lokaciju vjetroelektrana u prostoru. Opisati ćemo vjetroelektranu, njezine osnovne dijelove, te prikazati način njezine gradnje. Ispitati ćemo financijsku isplativost njezine uporabe te istražiti  utjecaj vjetroelektrane na okoliš.

 

METODE ISTRAŽIVANJA:

Izlaskom na teren prikupljeni su podaci o izgledu postojećih vjetroelektrana, načinu postavljanja i uvjetima gradnje. Podaci koji su prikupljeni na terenu upotpunjeni su podacima koje smo sakupili uz pomoć literature i izvora. Uvelike su nam pomogli i podaci objavljeni na Stručnom skupu HGK u Šibeniku ove godine. Prikupljeni podaci analizirani su primjenom računala

 

ORIJENTACIJA HRVATSKE U KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE:

Vlada Republike Hrvatske 1999. g. prihvatila je prijedlog Strategije energetskog razvitka  Republike Hrvatske do 2010.godine. U Strategiji se podržava korištenje obnovljivih izvora energije. Drugim riječima, u Hrvatskoj bi se do 2010. godine moglo izgraditi oko 300 MW novih objekata obnovljivih izvora energije.

Slika 1. Prognoza rasta opskrbe električne energije iz obnovljivih izvora energije u RH

(Panza i Šulac Domac, 2006.) Očekuje se da će proizvodnja od 900 GWh u 2010. godini predstavljati 4,5% u strukturi ukupne potrošnje električne energije u odnosu na udio od 0,6% koji je Hrvatska imala u 2002. godini. Ako se to ostvari Hrvatsku očekuje značajno povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora (www.vjesnik.hr).

 

Zbog očekivanog gospodarskog rasta i povećanja potrošnje električne energije, a nedostatne proizvodnje iz postojećih elektrana, u Hrvatskoj će se morati ubrzo graditi novi proizvodni kapaciteti. Prije odluke o izgradnji postrojenja i izboru energenta, u razmatranje treba uzeti vlastite prirodne resurse i ekološki prihvatljiva rješenja. Jedno od njih zasigurno je korištenje energije vjetra.

 


 


 

 

 

   Obrazac za upit     Odgovori na pitanja     S druge strane žice    Geografija i geografi     Popularna geografija

SITE DESIGN : Mario Dakić