Atelijer Meštrović

Atelijer MeštrovićAtelijer poznatog hrvatskog kipara svjetske reputacije nalazi se u srcu Gornjeg grada, u Mletačkoj ulici. Na lokaciji današnjeg atelijera, nekad je živio i radio i sam Meštrović, točnije od 1922. do 1942. godine.

Crkva svetog Marka

Crkva svetog MarkaCrkva svetog Marka nalazi se na trgu svetog Marka koji je središnji trg zagrebačkog Gornjeg grada. Markov trg sjedište je najviših državnih institucija: Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske te Ustavnog suda.

Hrvatski povijesni muzej

Hrvatski povijesni muzejHrvatski povijesni muzej ima zadaću čuvati, muzeološki obrađivati, te prezentirati svu nacionalnu kulturno-povijesnu baštinu od 13. stoljeća pa sve do danas. Jedan je od najstarijih hrvatskih muzeja utemeljen 1846. kao Narodni muzej.

Hrvatski prirodoslovni muzej

Atelijer Meštrović1986. godine  objedinjavanjem Mineraloško-petrografskog, Geološko-paleontološkog i Hrvatskog narodnog zoološkog muzeja, nastaje Hrvatski prirodoslovni muzej. Hrvatski prirodoslovni muzej je središnja nacionalna ustanova koja se bavi prikupljanjem, stručnom i znanstvenom obradom te prezentiranjem svojih predmeta koji svjedoče o razvoju prirode i čovjeka na hrvatskim prostorima.

Hrvatski sabor

Hrvatski saborHrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj koje ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem i biraju se na razdoblje od četiri godine. Današnja zgrada Hrvatskog sabora nalazi se na istočnoj strani trga Sv. Marka.

Kula Lotrščak

Hrvatski povijesni muzejKula Lotrščak je jedna od najstarijih i najbolje sačuvanih kula iz srenjovjekovnog Gradeca. Izgrađena je od nepravilnog kamenja koji je djelomično pomiješan s opekom s ciljem obrane na zahtjev Bele IV. Kula je bila smještena kraj vrata Dverce koje su srušene nakon smanjenja opasnosni od turskih napada.

Vlada

Hrvatski povijesni muzejVlada Republike Hrvatske (hrvatska vlada ili samo Vlada) se nalazi na Trgu sv. Marka u Banskim Dvorima, a uredi su joj razmješteni na nekoliko lokacija u gradu.