English summary                                                                                                                                  E -škole HPD

O čemu se radi ?

Kako se uključiti ?

Uključene škole

Završeni projekti

U izradi

Ponuđeni projekti

Maturalni radovi

 

Prezentacije učenika
Završene prezentacije


Obrazac za upit

Odgovori na pitanja

S druge strane žice

Geografija i geografi

Popularna geografija

 

Korisni linkovi

 

 

 

 

NOVO NA STRANICI:

Put nafte u Hrvatskoj

Na teritoriju Hrvatske mogu se izdvojiti četiri područja s ležištima nafte, to su Dravska, Murska, Savska i Slavonsko-srijemska potolina (Sl.6.). Na području tih potolina nafta se trenutni vadi s 35 naftnih polja, a sva ta područja dio su velikog Panonskog bazena koji je najbolje istraženi dio Hrvatske što se tiče nafte i plina. Neki tragovi nafte pronađeni su i u podmorju Jadranskog mora, a ...opširnije...

 

Stanovništvo otoka Krapnja u razdoblju od 1948.-2001.god.

Razdobljem najintezivnije depopulacije označavamo međupopisno razdoblje od 1971. do1981. Demografski slom tada se odvija na otoku Krapnju, gdje je godišnja stopa depopulacije  viša od 6%. Dolazi do masovnog seljenja na susjedno kopno, gdje Krapnjani na djedovskim posjedima grade moderne kuće i razvijaju naselje Brodaricu (Lajić, 2001.).

Ovaj trend iseljavanja nastavlja se i do današnjih dana jer je prema popisu 2001. na Krapnju bilo svega 237 stanovnika. ...opširnije...

 

Stanje ekološke svijesti u naselju Sigečica (ZAGREB)

Naselje Sigečica u posljednje vrijeme prolazi kroz znatne promjene s obzirom na izgradnju novih stambenih i poslovnih objekata. S time se bitno povećava količina otpada. Postavili smo si pitanje kakvo je stanje ekološke svijesti u naselju, koji su problemi i postoji li dovoljan broj akcija. ...opširnije...

 

Razina ekološke svijesti u općini Kloštar Ivanić

Procesi industrijalizacije i razvoja sve intenzivnije poljoprivrede imaju dalekosežne negativne posljedice za naš okoliš. Različite otpadne tvari, plinovi i buka iz industrije kao i mjere krčenja šuma, različite vrste pesticida i gnojiva u poljoprivredi doprinijeli su velikom onečišćenju i narušavanju našeg okoliša (zagađenje zraka i vode za piće, smanjenje životinjske i biljne raznolikosti ...opširnije...

 

Pet ambalaža

Staklena ambalaža više je od tisuću godina bila odlično rješenje za čuvanje tekućina. Međutim, moderno doba zahtijeva jeftiniju ambalažu, koja se lako transportira i većeg je volumena. To je dovelo do razvoja plastične, posebno PET ambalaže. PET boce prilagođene su ...opširnije...

 

Iskorištavanje energije vjetra u Hrvatskoj

Ako se promatraju karakteristike vjetra na prostoru Hrvatske, može se zaključiti da naša domovina ima dobar vjetropotencijal. To ne znači da je cijeli prostor Hrvatske izuzetno pogodan za gradnju vjetroelektrana. Naime, Hrvatska ima mnogo vjetrovitih područja,ali je problem u tome što vjetar u njima ne puše stalno, preslab je ili prejak. Bura u Senju primjer je vrlo neredovitog i često prejakog vjetra. Takav vjetar, suprotno laičkom mišljenju, nije pogodan za ...opširnije...

 

Obnovljivi izvori energije

Iako se obnovljivi izvori energije troše oni se ne iscrpljuju već se obnavljaju u određenom ritmu. Razvoj obnovljivih izvora energije (osobito od vjetra, vode, sunca i biomase) važan je zbog nekoliko razloga:
• obnovljivi izvori energije imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida (CO2) u
atmosferu,
• povećanje udjela obnovljivih izvora energije povećava energetsku održivost sustava,
• pomaže poboljšanju sigurnosti dostave energije na način da smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije, ...opširnije...
 

Analiza autobusnog prometa terminala Črnomerec

Promet terminala Črnomerec u nodalnoj regiji Zagreba rezultat je međuovisnosti prirodnih, prometnih, gospodarskih i socijalnih čimbenika. Povezanost unutar nodalne regije između centra i urbanizirane okolice uočljiva je protokom ljudi, robe i informacija. Autobusni promet ima ključnu ulogu u ostvarivanju međusobne povezanosti i interakcije između ta dva prostora. ...opširnije...

Vilinske jame - primjer negativnog utjecaja čovjeka na spilje

Vilinske jame su, iako im u nazivu stoji "jame", naziv za spilju, nekoliko malih poluspilja i širih pukotina u sedri (sl. 1). Nalaze se u Samoborskom gorju kod sela Tušini, u dolini potoka Breganica. Ulazi su na nadmorskoj visini između 290 i 300 m. Prvi ulaz spilje je širok 4 m i visok 2,3 m, a drugi ulaz je ...opširnije...

 

Stanje ekološke svijesti u Hrvatskom Zagorju

Na temelju analize podataka utvrdili smo da se 92,41 % stanovnika smatra ekološki osviješteno, dok samo 7,59 % smatra da nije. Krapinske Toplice se izdvajaju kao ekološki najsvjesnije područje, a za Krapinskim Toplicama slijede Krapina, te Đurmanec i Bedekovčina kao mjesta najmanje ekološke osviještenosti stanovnika.  opširnije...

 

Klizišta na Grmoščici

Kliženja su najizrazitiji razaralački padinski proces, čija pojava često nanosi katastrofalne poslijedice naseljima, prometnicama, poljodjeljskim i šumskim površinama. Pod pojmom kliženje razumijeva se kretanje trošina, tla i stijenskog matrijala niz padinu po kliznoj plohi. Na našem području istraživanja, tj. na Grmoščici,  klizišta su aktivna... opširnije

 

Proizvodnja i otkup mlijeka u općini Klinča Sela

Jedan dio domaćinstava u općini Klinča Sela bavi se mliječnim govedarstvom, a mlijeko otkupljuju dvije naše prehrambene industrije Lura i Vindija.
Nama je bio cilj pokazati ovisnost proizvodnje mlijeka i posjedovanja poljoprivrednog zemljišta, koliko je to isplativo, tj....opširnije

 

 

Prostorni i funkcionalni razvoj parka "Ribnjak" u Zagrebu

Srednjovjekovni prostor današnjeg parka Ribnjaka zauzimala je vodena površina smještena među močvarnim zemljištima na sjeveroistočnoj strani Kaptola. U XV. st. je prvim zahvatima - kopanjem ...opširnije

 

 Kulturno - rekreacijske potrebe i razvoj ponude u gradu Zagrebu
 

Najviše kulturnih sadržaja, odnosno kulturnih ponuda nalazi se u samom centru grada Zagreba i užoj okolici. Kao primjer možemo navesti:

-kazališta: HNK (Trg M.Tita), Gavella (Frankopanska ul.), Komedija (Kaptol), Kerempuh (Ilica), ZKM (Teslina), Teatar Exit (Ilica),... opširnije

 

Geografija.hr - edukativni portal

Hrvatsko geografsko društvo

Geografski odsjek PMF-a

Ministarstvo prosvjete i športa

CARNet

The International Coronelli Society, Vienna
Call (Poziv)

Geografske igre

The Geography Site

Oxford Student Atlas

___

ENERGIJA I EKOLOGIJA

OTKRIVENA JEDINSTVENA LAVA U SVIJETU

MEDITERAN, I DALJE PREPUN OTPADA I ŽRTVA TANKERSKOG PROMETA

NAJVEĆI SVJETSKI LEDENJAK KREĆE SE OPET PREMA ANTARKTIKU

ŠTETA KOJU LJUDI NANOSE ZEMLJI SVE VEĆA
 

HRVATSKA OBALA JEDINSTVENA S 1246 OTOČNIH POVRŠINA

 

 

 

 

 Upite postavljate na web stranici www.geografija.hr u rubrici Pitaj geografa!

SITE DESIGN : Mario Dakić