Početna          O čemu se radi ?        Kako se uključiti ?         Završeni projekti       U izradi      Ponuđeni projekti
   
 


 

Stanje ekološke svijesti u naselju Sigečica

( ZAGREB )

 

  • Škola: OŠ Rapska, Zagreb
  • Učenici: 6. i 8. razred (2006/07): Stella Kolarec, Marija Korač, Lucija Romić, Dorotea Oroši, Ivan i Fran Jurković, Zvonimir Mandić, Ivan Štimac- Rojtinić, Iva Zahija, Ivana Sekulić, Zrinka Boras, Petra Marinić,Tea Harasemljuk, Filip Majić
  • Nastavnik – mentor: Dijana Kozarić, dipl.geograf
  • Mentor: Prof.dr.sc. Borna Fuerst – Bjeliš, Geografski odsjek PMF, Zagreb

 

UVOD

Naselje Sigečica u posljednje vrijeme prolazi kroz znatne promjene s obzirom na izgradnju novih stambenih i poslovnih objekata. S time se bitno povećava količina otpada.Postavili smo si pitanje kakvo je stanje ekološke svijesti u naselju, koji su problemi i postoji li dovoljan broj akcija.

 

CILJ ISTRAŽIVANJA

Utvrditi razinu ekološke svijesti u naselju Sigečica ( Zagreb ) i istražiti urednost naselja

te stanje kontejnera za reciklažni otpad.

 

METODE ISTRAŽIVANJA

 

Anketiranje stanovništva

Matematičko – statističke i grafičke metode obrade podataka

 

Anketa: STANJE EKOLOŠKE SVIJESTI U NASELJU SIGEČICA ( ZAGREB )

1. Spol ispitanika.    

2. Dob ispitanika. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

3. Zanimanje ispitanika.

4. Broj članova u kućanstvu.

5. Smatrate li se ekološki osviještenom osobom?

6. Razvrstavate li kućni otpad?  Koji?

7. Smatrate li da ima dovoljno kontejnera  za reciklažni otpad u Vašem naselju, ako ne,

    koji nedostaju?

8. Sudjelujete li u akcijama zaštite okoliša?   Ako da, u kojima ste sudjelovali?

9. Kojim energetskim izvorom se grijete?

    Je li to Vaš izbor? Ako da,  zašto taj izvor ?

10. Koliko Vam je važan okoliš u naselju i što biste promijenili lokalno?

11. Kojim se prijevoznim sredstvom koristite najčešće ( dnevni prijevoz )?  

12. Jeste li ikad odlagali otpad u posebnim dvorištima, ako da, što ?

13.Koliko mjesečno provodite vremena u prirodi ?

14. Mislite li da je gradsko onečišćenje utjecalo na Vaše zdravlje?  

15. Biste li radije živjeli na selu, periferiji ili gradu?

 

                      REZULTATI ISTRAŽIVANJA - ANKETA

 REZULTATI ISTRAŽIVANJA

 Pitanje

Odgovor

Udjel ispitanika

1

Muško

31.39%

 

Žensko

68.60%

     2

Mlado

18.60%

 

Zrelo

68.02%

 

Staro

13.37%

     3

18.02%

 

SSS

38.37%

 

VŠS

13.37%

 

VSS

16.27%

 

OSTALO

13.95%

     4

Do 3 člana

43.02%

 

4-6 član.

55.23%

 

Više

1.74%

5

Da

88.95%

 

Ne

11.04%

     6

Da

78.48%

 

Pet

87.40%

 

Papir

79.25%

 

Staklo

51.85%

 

Bio

7.40%

 

Limenke

10.37%

 

Baterije

19.25%

 

Ostalo

3.5%

 

Ne

21.51%

7

Da

56.97%

 

Ne

43.02%

8

Da

6.39%

 

Ne

93.60%

     9

Drvo

2.32%

 

Struja

3.48%

 

Toplana

54.06%

 

Plin

37.79%

 

Nafta

11.62%

 

Ništa

11.62%

10

Važan

100%

     11

Auto

38.95%

 

Tramvaj

40.11%

 

Bicikl

4.65%

 

Motor

2.32%

 

Pješice

11.62%

 

Autobus

4.06%

12

Da

22.67%

 

Ne

77.33%

13 

1-8 h

9.8%

 

1-8 dana

27.33%

 

Premalo

26.16%

 

15 dana

17.44%

 

Vikendom

19.77%

14

Da

55.8%

 

Ne

44.2%

15 

Selo

23.84%

 

Grad

48.23%

 

Periferija

27.91%

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SPOL ISPITANIKA

  

2. DOB ISPITANIKA

 

3. ZANIMANJE ISPITANIKA

    (UDJEL  U %)

 

    1 OŠ

    2 SSS

    3 VŠS

    4 VSS

    5 OSTALO (DOMAĆICE I PENZIONERI)

 

4. BROJ ČLANOVA U KUĆANSTVU

5. SMATRATE LI SE EKOLOŠKI OSVIJEŠTENOM OSOBOM?

 

6. RAZVRSTAVATE LI KUĆNI OTPAD? AKO DA, KOJI?

   (UDJEL U %)

  1 PET

  2 PAPIR

  3 STAKLO

  4 BIO

  5 LIMENKE

  6 BATERIJE 

  7 OSTALO

  

  7. SMATRATE LI DA IMA DOVOLJNO KONTEJNERA ZA RECIKLAŽNI OTPAD

      U VAŠEM NASELJU?  

  8. SUDJELUJETE LI U AKCIJAMA ZAŠTITE OKOLIŠA?

  9. KOJIM ENERGETSKIM IZVOROM SE GRIJETE?

      ( UDJEL U % )

     

      1 DRVO

      2 STRUJA

      3 TOPLANA

      4 PLIN

      5 NAFTA

      6 NIŠTA

 

10. KOLIKO VAM JE VAŽAN OKOLIŠ U NASELJU?

  

11. KOJIM SE PRIJEVOZNIM SREDSTVOM KORISTITE NAJVIŠE ?

      (UDJEL U %)

 

 

 12. JESTE LI IKAD ODLAGALI OTPAD U POSEBNIM DVORIŠTIMA?

 

13. KOLIKO MJESEČNO PROVODITE VREMENA U PRIRODI?

       (UDJEL U %)

 

 

14. MISLITE LI DA JE GRADSKO ONEČIŠĆENJE VEĆ UTJECALO NA VAŠE

        ZDRAVLJE ?

 

 15. BISTE LI RADIJE ŽIVJELI NA SELU, PERIFERIJI ILI GRADU?

 

RASPRAVA I ZAKLJUČAK

                   Anketa je provedena u Zagrebu, u naselju Sigečica na skupini od 172 ispitanika. Rezultati ankete pokazuju da su žene općenito spremnije sudjelovati u takvim anketama. U skupini ispitanika zastupljene su sve dobne skupine, ali najbrojnija je zrela. . Najveći postotak ispitanika ima srednju stručnu spremu i prevladavaju obitelji između 4 i 6 članova. Bitnijih razlika u mišljenju (odgovorima) nije bilo što se tiče stručne spreme ispitanika, već su se pojavila neka odstupanja po pojedinim dobnim skupinama.

                   Približno 90 % ispitanika smatra se ekološki osviještenom osobom, no nešto ih je  manje kod mlade dobne skupine, a prema starijim dobnim skupinama postotak osviještenosti je viši. Prema spolu ispitanika nema razlika. Ispitanici osviještenost pokazuju kroz razvrstavanje kućnog otpada, gdje ga oko 79 % ga razvrstava; najvećim dijelom plastiku i papir, te staklo. U tome sudjeluje opet manje mlada dobna skupina, a više zrela i stara. Ispitanici najvećim dijelom nisu zadovoljni s brojem kontejnera, te naročito ističu nedostatak kontejnera za organski otpad i baterije, te smatraju da i postojećih nema dovoljno ili su lošije kvalitete.

                   U akcijama zaštite okoliša sudjeluje mali broj ispitanika, ali pri tome treba naglasiti da je i samih organiziranih akcija na tom području jako malo, na što su ispitanici i upozoravali. Navedeno je tek nekoliko akcija otkrivanja divljih deponija smeća i očuvanja zelenih površina i parkova od daljnje izgradnje stambenih i poslovnih objekata. Stoga su više sudjelovali u akcijama izvan svog naselja. U tome su općenito najviše zastupljene žene srednje dobi, dok se od mladih  do sada nitko nije uključio u takve akcije.

                   U naselju najveći broj stanovnika živi u stambenim zgradama te nemaju mogućnosti izbora izvora za grijanje. Pri tome prevladava grijanje preko toplane, a oni koji su mogli birati pretežno su odabrali grijanje na plin.

                   Anketiranim stanovnicima naselja Sigečica izuzetno je važan okoliš. Gotovo svi su naglašavali nedostatak zelenih površina, igrališta za djecu,klupa u parkovima i koševa za otpad. Bilo je  i prijedloga da se uvedu visoke novčane kazne za one koji uništavaju okoliš.

                   Najviše ispitanika na posao ili u školu odlazi  koristeći javni gradski prijevoz

( ZET ), zatim automobil. Jedan dio onih koji koriste automobil naglasio je kako u automobilu ima plin kao pogonsko sredstvo. U korištenju prijevoznih sredstava pokazale su se značajnije razlike s obzirom na dob i spol ispitanika. Zrela populacija više koristi automobil, a mlado i staro stanovništvo javni prijevoz (tramvaj), ili ide pješice. Unutar grupe zrelog stanovništva muška populacija pretežno koristi automobil, a ženska javni prijevoz ili ide pješice.

                   Ispitani stanovnici naselja Sigečica za sada rijetko odlažu otpad u posebnim dvorištima, a pretežno su to baterije, glomazni otpad, lijekovi, željezo i motorna ulja. U tome se ističe zrela skupina, odnosno muško stanovništvo.

                   Ispitanici borave u prirodi najčešće vikendom, a njih 27% smatra da premalo borave u prirodi. U prirodi najviše boravi stara dobna skupina, dok zrela naglašava kako nema dovoljno vremena. Preko polovine ispitanih smatra kako je onečišćenje već utjecalo na njihovo zdravlje; jednako u svim dobnim skupinama, te obje spolne skupine.

                   Mlada dobna skupina u velikom postotku želi i dalje živjeti u gradu, dok zrela populacija, a naročito stara u sve većem postotku preferira život na periferiji grada, ili na selu.

                   Anketa je pokazala da se stanovnici naselja Sigečica brinu o kvaliteti svog okoliša, ali da još uvijek nema  dovoljno akcija. Nadamo se da ćemo i mi ovom anketom potaknuti  barem neke korake, posebno kod naših vršnjaka, koji se, kako je pokazalo ovo istraživanje, nisu još dovoljno aktivno uključili u brigu o okolišu naše Sigečice.

  

LITERATURA

Fuerst, B. 1989. ''Ekološki konflikt čovjeka i vode'' Geografski horizont, god XXXVI,

1-4, str. 20-24.  Zagreb.

Justić, D. 1990. ''Otpaci za budućnost“  Ekološki glasnik, god.1, 5-6. Zagreb.

Kuduz, M. 1997. ''Otpad kao ekološki problem grada'' Geografski horizont, god. XL, 1, str. 47-58.  Zagreb.

Matas, M., Simončić,V., Šobot, S. 1989. ''Zaštita okoline danas za sutra'' ŠK Zagreb.

 


 

 

 

   Obrazac za upit     Odgovori na pitanja     S druge strane žice    Geografija i geografi     Popularna geografija

SITE DESIGN : Mario Dakić